Μενος


by atma anna christ

***

Αν είχα μνήμη τον θάνατο θα γνώριζα σε άλλους τόπους την Ανατολή να βλέπω

Μήπως το μεταξι ήταν μαύρο όταν το άγγιξα έκαιγε στο πέρασμα του λιβα

κι η έρημος να καίγεται στα άσπρα σου όνειρα

Μήπως η γραφή είναι άραγε η θλίψη που δεν έγινε δάκρυα

και η βροχή που πέρασε πανω απο την έρημο να σου θυμίζει ?

In between the cracks of yesterday memory spring and narcissus blooming

she prays into the unknown apparition of longing on old mirror again

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.